Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“

Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“

Pokud potřebujete upevnit vztahy ve školní třídě, řešit aktuální situace, podpořit samostatnost a sebevědomí žáků a nechat je převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí, zaveďte pravidelné třídnické hodiny. Inspiraci a jaký zvolit obsah vám přinese tento praktický seminář.

Anotace:

Třídnická hodina představuje efektivní prostředek pro posílení týmového ducha ve třídě a podporu emocionálního rozvoje žáků. V rámci workshopu se zaměříme na sebepoznání žáků, budování důvěry a komunikaci mezi žáky. Zároveň se seznámíte s praktickými aktivitami na podporu samostatnosti a sebevědomí žáků. Třídnická hodina tak nabízí prostor pro otevřenou komunikaci a společné rozhodování, což napomáhá udržení pozitivní atmosféry ve třídě. Je ideálním nástrojem pro prevenci šikany.

Cílová skupina:

Pedagogové, třídní učitelé, kteří chtějí posílit vztahy ve třídě, podporovat emocionální rozvoj žáků a rozvíjet jejich schopnost převzít odpovědnost za vlastní učení.

Klíčová témata:

Budování týmového ducha a důvěry x Podpora samostatnosti a sebevědomí žáků x Otevřená komunikace a společné rozhodování

Formát:

Interaktivní workshop s praktickými cvičeními a diskuzemi, zaměřený na konkrétní situace ve třídě a praktické tipy pro vytváření pozitivního prostředí. Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků formou sebezkušenosti.

Délka:

8 hodiny s možností adaptace podle potřeb účastníků.

Počet účastníků:

Maximální počet  20 účastníků.

Kde: Ve vaší škole, případně v prostorách, které zajistí objednatel.

 

Medailon lektorky:

PaedDr. Miluše Těthalová

Zkušená lektorka s více než dvacetiletou praxí ze školství a zdravotnictví. Absolventka psychoterapeutického výcviku a koučovacího výcviku. Specialistka vzdělávání v organizaci JCMM. Specializuje se na práce s týmy, podporu vedení škol a kariérové poradenství ve školách. Má zkušenosti ze své soukromé psychoterapeutické a koučovací praxe nejen ve školství a ve firmách. V současné době je v supervizním výcviku pro školství.

Cena : 3275,-Kč+ DPH / hodinu

Možno realizovat v rámci OPJAK.

Možnost přihlášení přes web - www.vzdelavejmese.com