koučink - Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat ? - realizace v konkrétních školách dle požadavků škol

 

Název semináře

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat?

Realizace v konkrétních školách dle požadavků škol

Posílení synergických vztahů v pracovním prostředí na základě osobní zkušenosti.

Řešíte nevraživost nebo špatný styl komunikace ve vašem kolektivu?

Jsou vaši kolegové odborníky na slovo vzatými, ale nejsou kolektivními hráči, což nabourává soudržnost a výkonnost týmu?

Chybí jim sociální cítění?

Pojďme se společně zamyslet nad tím, zda by změna přístupu k těmto jednotlivcům nepomohla celému kolektivu.

Během semináře se dozvíte, jaký význam má empatie a jak lze pomocí koučování dosáhnout větší pohody na pracovišti. Prostřednictvím osobních zkušeností lektorky z práce ve školství budete moct nahlédnout a srovnat možné varianty řešení při zdánlivě pohodové atmosféře ve vašem kolektivu. Vymezíme si pracovní vztahy a jejich role v utváření zdravého a produktivního pracovního prostředí.

OBSAH:

1/ Úvod

2/ Příklady z oblasti pracovních vztahů ve školství jako základ a zdroj pro porovnání situace v dané škole.

Identifikace klíčových situací.

Řešení konfliktů nebo rozdílných názorů v rámci týmu.

3/ Jak získané zkušenosti mohou pomáhat při řešení pracovních vztahů ve škole.

Synergie mezi pracovními vztahy, empatií a koučováním.

Metody využitelné pro vedení týmu, pro větší spokojenost zaměstnanců a zvyšování výkonnosti jednotlivců.

Jak empatický přístup v komunikaci může zmírnit konflikty a podpořit spolupráci.

4/ Závěr

Shrnutí klíčových poznatků a důležitosti koučování i empatie v pracovních vztazích.

Podněty pro rozvoj a zkvalitnění pracovních vztahů v daném kolektivu.

Možnost individuálního koučinku.

Délka semináře 2x 90minut

PhDr. Eva Blažková, certifikovaná koučka, lektorka vzdělávání dospělých

www.evablazkova.cz

Zkušenosti s koučinkem a lektorováním jsem získala dlouholetou praxí v manažerské pozici. V každé pracovní pozici jsem se musela vypořádávat s vypjatými, nepředvídatelnými situacemi, a používat krizový management.

Po více než patnáctileté zkušenosti ve školství, kde jsem prošla několika pozicemi, od vyučující, lektorky, asistentky, ekonomky, až po zástupce ředitele pro ekonomickou oblast a šéfku konferenčního servisu, jsem se rozhodla předávat své zkušenosti se vztahy na pracovišti dál.

Soustavná práce s lidmi mě přivedla k zájmu o koučování. Nejprve k osobnímu, nesenému snahou stále se zlepšovat, ale také umět se lépe vyrovnávat s pracovním stresem. Zjistila jsem, že je to cesta, jak měnit život svůj i ostatních.  

 

Dosažené vzdělání

2003–2009      doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor andragogika, rigorózní práce na téma Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků, zakončeno titulem PhDr.

1988–1992      Obchodní akademie Mohelnice

Pracovní zkušenosti

2013–2022      Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí Konferenčního servisu, hlavní řešitel programu ABSOLVENT, samostatná odborná referentka

2011–2013      Univerzita Palackého v Olomouci, organizační garant, tutor

2010–2011      Kariérový a personální servis s.r.o. Olomouc, obchodní zástupce

1992–2010      Obchodní akademie Mohelnice, asistentka, zástupce ředitele

Absolvované kurzy

2011 – kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých lektor vzdělávání dospělých​

2022 – oborná zkouška podle zákona 170/2018 Sb. v oblasti životního a neživotního pojištění osvědčení EFPA odborný finanční konzultant

2022 – Akreditovaný kurz koučinku certifikát MINDSET COACH​