Neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy - webinář - 2. a 3.4.2023

Neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy - webinář  č.j.: MSMT- 21713/2022-1-741

2. a 3.4.2023   - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.

Cílem semináře je seznámit a neurovývojovými poruchami a pervazivními vývojovými poruchami., klasifikací PAS, projevy dětí s PAS. V posledním bloku jsou účastníci s možností podpory rodin dětí s neurovývojovými poruchami.

Obsah:

1.blok -90 minut

1. Etiologie, diagnostika, možnosti včasného záchytu

2. Diferenciální diagnostika poruch nespadajících do okruhu poruch autistického spektra

2.blok – 90 minut

3. Klasifikace PAS – časný infantilní autismus, atypický autismus, jiná dezintegrační porucha v dětství, Aspergerův syndrom, charakteristika jednotlivých syndromů, doba vzniku, přidružené poruchy 4. 4.Projevy u dětí s PAS

3.blok – 90 minut

5. Možnosti podpory rodin dětí s neurovývojovými poruchami

6. Výchovné, vzdělávací a terapeutické přístupy k dětem s PAS

 Cena : 1200,-Kč + DPH/ osobu

Lektor: PhDr. Jana Petrášová

pracovní zkušenosti: psycholog SPC Kyjov 1996-2013          psycholog Dětského centra Kyjov, Strážovská 965, 697 01 Kyjov, 2013-01.06.2022 ředitelka Krůčku Kyjov – centrum služeb pro děti, p.o, t.č. (od r. 2021) školní psycholog MŠ, ZŠ, praktická škola a DD Kyjov

Člen pracovní skupiny při MŠMT – expertní skupina pro posuzování diagnostiky a diagnostických nástrojů (od r.2013)  Člen asociace pracovníků speciálně pedagogických center Člen výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP Aktivní účastník celoživotního vzdělávání v rámci   Společnosti sociální pediatrie ČLS JEPJe možno realizovat v rámci OPJAK.

Možnost přihlášení přes odkaz - přihláška - www.vzdelavejmese.com