Spisová služba v praxi škol pro začátečníky – webinář - 25.3.2024 - (9:00 - 12:30 hod.)

Spisová služba v praxi škol pro začátečníky – webinář

č.j.akreditace MSMT-7572/2021-1-290

realizováno - 25.3.2024 - (9:00 - 12:30 hod.)

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona

Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů - kde najdu pomoc či radu

Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů - jak na to

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů - co s tím

Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V - jak a jak dlouho uchovávat

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit

Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty – co všechno bych měl mít

Cena : 500,-Kč + DPH / osobu

 
Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička
Cena 500,-Kč+ DPH / osobu

 

Možnost přihlášení přes odkaz : www.vzdelavejmese.com

Možnost realizace v rámci OPJAK