15. 4. 2024 - Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit - webinář

Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit - webinář

Termín: 15. 4. 2024 - 14:00-17:30 hod.

Webinář je zaměřen na nevhodné, rizikové chování u žáků na základní škole, vychází ze zkušeností lektorky jako speciálního pedagoga a školního metodika prevence. Definuje co je normální x co je za hranou, rizikové chování se kterým se nejčastěji setkáváme (kouření, šikana x škádlení, agresivita), praktické rady, jak neudělat něco nesprávně, jak se nebát „něco“ řešit, třídnická hodina, třídní schůzka, legislativa. Budeme hledat cestu k vašemu problému ve třídě, škole.

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, vychovatelé, školní metodici prevence, všichni, koho problematika zajímá

Cena : 800,-Kč + DPH / osobu

neakreditováno

lektorka: Mgr. Jana Rudická

Je absolventkou magisterského studia MU v Brně – logopedie, surdopedie, pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky pro učitel

Bakalářského studia na MU v Brně – logopedie, surdopedie, integrativní speciální pedagogiky

Studia k výkonu specializovaných činností – školní metodik prevence

UP v Olomouci – speciální pedagogiky pro učitelky MŠ – logopedie, somatopedie, speciální pedagogické diagnostiky

Střední pedagogické školy v Kroměříži – obor učitelství pro mateřské školy

Pracovní zkušenosti

2007 – současnost – učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra v MŠ a ZŠ Školní 3208 v Kyjově

Školní metodik prevence od roku 2017

1992–2007 – speciální pedagog při SPC, učitelka mateřské školy

1985–1992 – učitelka mateřské školy