Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář - č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 realizováno 7. a 8.6.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář - č.j.: MSMT-21713/2022-1-741

realizováno 7. a 8.6.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45

 

Cílová skupina : pedagogové volného casu, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.st. a 2.st. ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, MŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ

 

ANOTACE:

Mapována je problematika dysfunkčních, rozpadajících, zanedbávajících rodin, jejichž ohrožující působení zásadním a devastujícím způsobem zasahuje do vývoje dětské populace, v negativním smyslu ovlivňuje psychiku dětí vyrůstajících v ohrožujícím prostředí. Narušuje jejich osobnostní růst, snižuje kognitivní výkon, podmiňuje poruchy chování a emocí, navyšuje riziko školního selhávání. Závažnost těchto dopadů vyžaduje odbornost a plánovitost preventivního působení, posílení pedagogického sektoru, zodpovědnost přístupu k osvětě a k celkové rodinné politice státu.

1.blok – 90 minut

1. Formy ohrožující péče o děti – vymezení jednotlivých forem ohrožující péče na a) týrání dítěte tělesné, emoční, b) zneužívání dítěte sexuální, pracovní, ekonomické, c) zanedbávání dítěte, d) psychická deprivace

2. Charakteristika sociálního prostředí, emoční klima v rodinném prostředí – rodina versus ústavní zařízení, socioekonomická a kulturní úroveň rodinného prostředí, míra emoční saturace dítěte, vliv podnětnosti prostředí a intenzity vzájemných vztahů

2.blok (90 minut)

3. Vztahová patologie, patologické interakce rodičů, vychovatelů s dítětem – vlivy vzájemné interakce v rámci rodiny, její intenzity a kvality, charakteristika efektivní interakce, dopad na zdravý vývoj dítěte, významná rizika a) na straně rodičů, b) na straně dítěte, c) na straně sociálního prostředí, vzájemné kombinace rizikových faktorů

4. Psychická deprivace a její důsledky – definice psychické deprivace, důsledky psychické deprivace dopadající na oblast kognitivního, motorického vývoje dítěte, významné narušení vývoje osobnosti, charakteristické projevy v oblasti chování a v oblasti sociálních vztahů u emočně deprivovaných dětí

3.blok – 90 minut

5. Týrané a zneužívané dítě – dopady tělesného, emočního týrání na kognitivní, emoční a tělesný vývoj dětí, podíl organických vlivů, charakteristické projevy týraných dětí, důsledky týrání (úzkostnost, deprese, poruchy chování, autodestrukce, sociální odtažitost, snížená míra sebehodnocení, agresivita, zvýšené riziko delikvence v období dospívání), následky sexuálního zneužívání, traumatizace dítěte sexuálním zneužitím

6. Možnosti prevence, využití psychologické, terapeutické pomoci – celospolečenská prevence, prevence zaměřená na rizikové skupiny, spolupráce pediatrů, sociálních pracovníků a pedagogů, systém poradenských služeb, poradny pro mezilidské vztahy, centra pro rodinu, individuální a skupinová terapie

Lektor:

PhDr. Jana Petrášová

pracovní zkušenosti:

psycholog SPC Kyjov

1996-2013          psycholog Dětského centra Kyjov, Strážovská 965, 697 01 Kyjov,

2013-01.06.2022

ředitelka Krůčku Kyjov – centrum služeb pro děti, p.o,

t.č. (od r. 2021) školní psycholog MŠ, ZŠ, praktická škola a DD Kyjov

Člen pracovní skupiny při MŠMT – expertní skupina pro posuzování diagnostiky a diagnostických nástrojů (od r.2013) 

Člen asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Člen výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Aktivní účastník celoživotního vzdělávání v rámci   Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Cena : 1200,-Kč + DPH/ osobu

Možnost přihlásit se přes odkaz přihláška www.vzdelavejmese.com