Řízení školního stravování - 13.6.2023 – (4x 45 min.) 08:30 – 12:00 hod. – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741

Řízení školního stravování - 13.6.2023 – (4x 45 min.)  08:30 – 12:00 hod. – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741  

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat klíčové oblasti změn bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Obsah programu:

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví problematika managementu řízení školního stravování, vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny, klíčové oblasti změn, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, specifika stravování mimo školu aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Vzdělávací cíl:

Účastníci se seznámí s aktuálními legislativními změnami a získají návody jak  je aplikovat  do praxe. Naučí se nové přístupy v oblasti manažerského řízení školní jídelny. Získají povědomí o nových nárocích na vedení školní jídelny a budou v ní umět vytvořit podmínky pro realizaci inovativních a efektivních změn.

Cena 600,-Kč + DPH / osobu
 
lektor :Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání:
 1985 SZŠ Školská, Praha, obor dietní sestra
 2006 PdF Praha, obor Školský management
 2017 PdF Praha, obor Management vzdělávání
Praxe:
 Nutriční terapeut v Ústřední vojenské nemocnici – 9 let
 Metodik školního stravování – 25 let
 Šéfredaktor Zpravodaje pro školní stravování – 10 let
 
 
Možnost přihlásit se přes webové stránky www.projektovedny.cz odkaz přihláška