Dietní stravování –webinář 13.6.2023 - (4x 45 min.) 12.30-16:00 hod.

Dietní stravování –webinář 13.6.2023 - (4x 45 min.) 12.30-16:00 hod.

Základy výživy – stručný přehled základních pojmů a souvislostí z oblasti výživy, zejména pak orientované na děti a studenty.

Co je dieta a náš dietní systém – základní popis dietního systému zavedeného v ČR a jeho aplikace ve zdravotnických zařízeních. Vysvětlení souvislosti mezi dietním systémem v nemocnicích a školských zařízeních.

Nutriční terapeut – co to znamená, jak vybrat, jak vypadá registrace, jací nutriční terapeuti mohou dle zákona v zařízení školního stravování nastavovat systém dietní výživy

Dietní stravování dle vyhlášky – podrobný rozklad vyhlášky č–107/2005 Sb., v platném znění, zaměřeno na části, které ošetřují dietní stravování

Změna vyhlášky 17/2015 – důsledky změny v postupech zavádění dietního stravování

Doporučení MŠMT – uvedení znění doporučení k dietnímu stravování s komentářem pro aplikace do praxe.

Donášení dietní stravy rodiči – uvedení dokumentu hlavního hygienika k této problematice, praktické návody na aplikaci do praxe.

Příklad ze Slovenska

Správná výrobní praxe aneb co si připravit, než pozvete nutriční

Normování a receptury – návod, jak postupovat v rámci platné legislativy a dostupných materiálů pro dietní stravování.

Diety z doporučení: bezlepková a šetřící

Další diety – diabetická, bezezbytková, jaterní

Alergie – jak postupovat z hlediska dietního stravování

Cena: 600,- Kč + DPH / osobu

 

lektor: Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání:

  • 1985 SZŠ Školská, Praha, obor dietní sestra
  • 2006 PdF Praha, obor Školský management
  • 2017 PdF Praha, obor Management vzdělávání
  • Praxe:
  • Nutriční terapeut v Ústřední vojenské nemocnici – 9 let
  • Metodik školního stravování – 25 let
  • Šéfredaktor Zpravodaje pro školní stravování – 10 let

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška na webových stránkáh www.projektovedny.cz