Veřejné zakázky v oblasti školství– webinář - (4x 45 min.) 15.6.2023

Veřejné zakázky v oblasti školství– webinář - (4x 45 min.) 15.6.2023     - 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace – MSMT -255/2022-1-79

Webinář je zaměřen na praktické rady v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to od zadávacího řízení, vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Program:

 1. Druhy veřejných zakázek a jejich specifika ve školství
  1. veřejné zakázky malého rozsahu
  2. podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
  3. veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
 2. Zadávací dokumentace – povinné náležitosti
  1. technické podmínky
  2. kvalifikační předpoklady (základní, profesní, ekonomické, finanční, technické) a jejich prokazování
  3. zadávání částí zakázek
  4. oznámení zadávacího řízení
 3. Procesní řízení veřejných zakázek – krok za krokem
  1. výzva k podání nabídky
  2. lhůty a jejich dodržování
  3. otevírání, posuzování a hodnocení nabídek
  4. ukončení a zrušení zadávacího řízení
  5. uzavření smlouvy

f) změny smluv – příležitosti i rizika
4. Diskuse a poradenství konkrétních projektů

 Cena: 600,-Kč + DPH / osobu

 Lektorka. Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství. 

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska