27. 5. 2024 - Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) - webinář

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) - webinář

Termín: 27. 5. 2024 - 14:00-17:30 hod.

Praktické rady jak si připravit třídu na vzdělávání žáka s PAS, SVP v základní škole. Organizace prostoru, metody, co nepodcenit, na co se zaměřit. Odměnový systém, vizualizace, motivace, relaxační chvilky. Role asistenta pedagoga x učitel x rodič.   

Lektorkou webináře je speciální pedagog s 16-letou praxí v autistické třídě.

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, vychovatelé, všichni, koho problematika zajímá

Cena : 800,-Kč + DPH / osobu

 

lektorka: Mgr. Jana Rudická

Je absolventkou magisterského studia MU v Brně – logopedie, surdopedie, pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky pro učitel

Bakalářského studia na MU v Brně – logopedie, surdopedie, integrativní speciální pedagogiky

Studia k výkonu specializovaných činností – školní metodik prevence

UP v Olomouci – speciální pedagogiky pro učitelky MŠ – logopedie, somatopedie, speciální pedagogické diagnostiky

Střední pedagogické školy v Kroměříži – obor učitelství pro mateřské školy

Pracovní zkušenosti

2007 – současnost – učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra v MŠ a ZŠ Školní 3208 v Kyjově

Školní metodik prevence od roku 2017

1992–2007 – speciální pedagog při SPC, učitelka mateřské školy

1985–1992 – učitelka mateřské školy