Kalendář akcí

Kalendář vzdělávacích akcí – školní rok 2023/2024

 

Možnost přihlášky přes odkaz

https://www.vzdelavejmese.com/index.php/prihlaska

 

Základní dokumentace – webinář - 1.11.2023 - 12:30-14:00 hod.

GRAFOMOTORICKÝ KURZ – webinář - 6. a 7.11.2023 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod.

Dohody – změny v souvislosti s Novelou zákoníku práce – webinář - 7.11.2023, 9.00 – 12:00 hod.

Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol – webinář - 13.11.2023- 09:00 - 12:30 hod.

Psychické odchylky a poruchy u dětí – webinář – 13. a 14.11.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.

„Nežádoucí problémové chování žáka s PAS na základní škole“ – jak řešit, jak mu předcházet a jak se z toho „nezbláznit“(možnost využití pro žáky se SPCH – spec. poruchami chování) – webinář - 27. 11. 2023 14:00 – 17:30 hod.

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář - 5. a 6.12.2023 13:00-15:30 hod.

Aktivizační činnosti v hodinách ČJ a M v 1. – 3. ročníku (nejen) u žáků s SVP– webinář – 7. a 8.12.2023 - 15:00-16:30 hod.

FKSP – webinář - 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

 Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Bližší info - https://www.vzdelavejmese.com/index.php/seminare-g5/17-skolstvi/209-vyuziti-novych-smyslovych-pomucek-a-virtualni-reality-ve-vyuce-s-ohledem-na-zaky-se-svp-4x-45-min-c-j-akreditace-msmt-21713-2022-1-741

 

Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové