Medailonky lektorů

 • PhDr. Eva Blažková

  Certifikovaná koučka, lektorka vzdělávání dospělých

  www.evablazkova.cz

  Zkušenosti s koučinkem a lektorováním jsem získala dlouholetou praxí v manažerské pozici. V každé pracovní pozici jsem se musela vypořádávat s vypjatými, nepředvídatelnými situacemi, a používat krizový management.

  Po více než patnáctileté zkušenosti ve školství, kde jsem prošla několika pozicemi, od vyučující, lektorky, asistentky, ekonomky, až po zástupce ředitele pro ekonomickou oblast a šéfku konferenčního servisu, jsem se rozhodla předávat své zkušenosti se vztahy na pracovišti dál.

  Soustavná práce s lidmi mě přivedla k zájmu o koučování. Nejprve k osobnímu, nesenému snahou stále se zlepšovat, ale také umět se lépe vyrovnávat s pracovním stresem. Zjistila jsem, že je to cesta, jak měnit život svůj i ostatních.  

   

  Dosažené vzdělání

  2003–2009      doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor andragogika, rigorózní práce na téma Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků, zakončeno titulem PhDr.

  1988–1992      Obchodní akademie Mohelnice

  Pracovní zkušenosti

  2013–2022      Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí Konferenčního servisu, hlavní řešitel programu ABSOLVENT, samostatná odborná referentka

  2011–2013      Univerzita Palackého v Olomouci, organizační garant, tutor

  2010–2011      Kariérový a personální servis s.r.o. Olomouc, obchodní zástupce

  1992–2010      Obchodní akademie Mohelnice, asistentka, zástupce ředitele

  Absolvované kurzy

  2011 – kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých  lektor vzdělávání dospělých​

  2022 – oborná zkouška podle zákona 170/2018 Sb. v oblasti životního a neživotního pojištění  osvědčení EFPA odborný finanční konzultant

  2022 – Akreditovaný kurz koučinku certifikát MINDSET COACH​

   

 • Bc. Martina Wagner
 • Ing. Petr Vacula
 • Sabina Kozányová
 • Mgr. Jana Tylová
 • Bc. Hana Raiskubová
 • Mgr. Zuzana Šustková
 • Ing. Jozef Studenič
 • Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA
 • Ivo Macek, Mgr., Ing.
 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
 • Mgr. Galina Rucká
 • Dušan Richvalský
 • Pavel Zeman, Radka Šlégrová
 • PhDr. Zdeňka Kárná
 • Ing. Petra Schwarzová
 • Ing. Bc. Lenka Sabelová
 • Ing. Josef Škoda
 • Mgr. Jana Rudická
 • Mgr. Bronislava Soukupová

  Vzdělání:

  • 1992–1996 Gymnázium Hodonín (maturitní zkouška: český jazyk, anglický jazyk, matematika, základy společenských věd)
  • 1997–2001 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, studijní obor učitelství pro 2. stupeň speciálních základních škol a základních škol – speciální pedagogika – matematika (státní závěrečná zkouška: matematika s didaktikou, pedagogická způsobilost, psychopedie, tyflopedie)

  Praxe:

  2001 – dosud učitelka Základní škola a praktická škola, Náměstí B. Martinů 5, Hodonín

  Absolvované kurzy:

  • 2001 Dopravní výchova I. a II. díl

  Osobnostní a sociální výchova v rámci pedagogického projektu „Dokážu to“

  • 2002 Efektivní metody v praxi – jak pracovat se žáky s poruchami učení v matematice

  Rozšířená výchova esteticko – výchovných předmětů a výtvarná dílna

  • 2003 Hrové činnosti v matematice

  Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti

  • 2005 Prevence a řešení šikany

  Aby děti bavila prvouka

  • 2006 Informační gramotnost

  Pedagogické dny tentokrát pro učitele ZŠ (Přátelé angažovaného učení)

  Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

  • 2007 Genetická metoda při výuce čtení
  • 2012 Využití interaktivní tabule ve vyučování

  Průběžné vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením

  • 2013 Vzdělávání a podpora žáků s autismem a mentálním znevýhodněním

  Obtížné rozhovory

  • 2014 Matematika nás baví

  Začínáme s tabletem – základní funkce a použití

  • 2015 Pracovní dílna
  • 2016 Agrese a její řešení
  • 2017 Agrese a její řešení

  Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu

  • 2018 Nebojte se GDPR

  Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

  • 2019 Základní školní lyžování

  Psychologické aspekty poruch učení a chování dětí

 • Mgr. Michal Vičar, Ph.D.
 • Jiří Nováček
 • Bc. Michal Švagerka MBA, LL.M.
 • JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.
 • Mgr. Blanka Kozáková
 • Mgr. Vít Pohanka
 • Ing. Jiří Klíma
 • PhDr. Miluše Sadílková
 • Mgr. Petra Durnová
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Ing. David Janota Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Mega
 • Mgr. Michaela Zormanová