Kalendář akcí

Semináře / webináře - realizovány v roce 2024.

Možno přihlásit se přes odkaz přihláška – www.vzdelavejmese.com

 

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář –č.j. akreditace : MSMT-21713/2022-1-741–4. a 5.3.2024 13:00-14.30 - 15:00 -15:45 hod., lektorka PhDr. Jana Petrášová

PRAKTICKÝ WEBINÁŘ – Jak pracovat s žákem s ADHD v mladším školním věku, 12. a 13.3.2024 – 15:00-16:30 hod. , lektorka Mgr. Jana Tylová

Strukturované učení u žáků s PAS (poruchami aut. spektra) na ZŠ – s možností využití i pro vzdělávání ostatních žáků se SVP (spec. vzděl. potřebami) , 18. 3. 2024  - 14:00-17:30 hod. , lektorka Mgr. Jana Rudická

Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků  - webinář , 19. 3. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

FKSP – webinář –22.3.2024 - 14:00-17:30 hod. - lektorka – Ing. Petra Schwarzová -

Spotřební koš a doporučená pestrost - webinář -   26.3.2024 -8:30 – 12:00 hod., lektorka Mgr. Alena Strosserová

Neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy – webinář  č.j.: MSMT- 21713/2022-1-741, 2. a 3.4.2023   - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod., lektorka PhDr. Jana Petrášová

Grafomotorický kurz – webinář , 9. a 10.4.2024 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45 hod., lektorka Mgr. Jana Tylová

Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit – webinář , 15. 4. 2024 - 14:00-17:30 hod. , lektorka: Mgr. Jana Rudická

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) – webinář, 27. 5. 2024 - 14:00-17:30 hod. , Mgr. Jana Rudická

 

Semináře ve Vaší organizaci

Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“, lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat ?, lektorka PhDr. Eva Blažková

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

 Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové