Kalendář akcí

Webináře :

Možno realizovat v rámci OPJAK

Možno realizovat v rámci OPJAK

 • Grafomotorický kurz – webinář čj. akreditace: MSMT –14498/2022-1-531- (6x 45 min.) realizováno 9.1.a 10.1.2023 –další termín 24. a 25.4.2023 – vždy -15:00-17:45 hod.,
 • Mentální retardace – webinář č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 -16.1.2023 - 13:00 až 18:30 hod.
 • Rozpočet školy– webinář – (5x 45 min.) čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79 - 20.1.2023- 14:00- 15:30 16:00-18:45 hod.
 • Snoezelen – 1.modul – Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí č.j.: MSMT21713/2022-1-741 - (8x 45 min.), 27.1.2023 – 08:30 – 15:30 hod.
 • Spisová služba v listinné podobě v praxi škol – webinář (4x 45 min.) 30.1.2023 09:00-12:30 hod. čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290
 • FKSP – webinář 2.2.2023 – (4x 45 min.) 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79
 • Řízení školního stravování – webinář 3.2.2023 – (4x 45 min.) 09:00 – 12:30 hod. – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741
 • Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář – – č.j.: MSMT21713/2022-1-741 - 7.a 8.2.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod. a 8.2.2023 – 13:00-14: 30 hod., 15:00-15:45 hod.
 • Grafomotorický kurz –webinář 2.část - 13.2.2023 – (2 x 4 min.)15:00-16:30 hod.- neakreditováno
 • Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol - čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290 -  14.2.2023 - 09:00 12:30 hod.
 • Zadávání veřejných zakázek v oblasti školství – webinář –15. 2.2023 – 9-14:30 hod. - čj. akreditaceMSMT-311/2021-1-86
 • Snoezelen – 2.modul– Jak vytvořit multisenzorické prostředí v pedagog. praxi č.j.: MSMT21713/2022-1-741 - (8x 45 min.) 17.2.2023 - – 08:30 – 15:30 hod.
 • Dietní stravování –webinář 23.2.2023 (4x 45 min.) 13:30-17:00 hod. ¨- neakreditováno
 • Snoezelen – 3.modul– Tématické, strukturované jednotky snoezelen – využití multisenzorického prostředí a pomůcek v pedagogické praxi č.j.: MSMT21713/2022-1-741 - (8x 45 min.) -24.2.2023 - 08:30 – 15:30 hod.
 • Dietní stravování –webinář - (4x 45 min.) 2.3.2023 13:30-17:00 hod. - neakreditováno
 • Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP –– č.j.: MSMT- 21713/2022-1-741 -3.3.2023 - (4x 45 min.) 08:30 – 11:30 hod.
 • Neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy– webinář –– č.j.: MSMT- 21713/2022-1-741–6. a 7.3.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 a 7.3.2023 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.
 • Financování nepedagogické práce –webinář 10.3.2023 - (4x 45 min.) 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79
 • Vztah sportovec – rodič – trenér – webinář – (8x 45 min.) 13. a 14.3.2023 – 13:000-14:30 a 15:00-16:30 hod. - čj. akreditaceMSMT -255/2022-1-79
 • Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol –webinář -(4x 45 min.) 14.3.2023 - 09:00-12:30 hod. -   čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290
 • Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami ADHD a ADD – webinář -20. a 21.3.2023 – 15:00 – 16:30 a 17:00- 18:30 hod. – (8x 45 min.) čj. akreditace: MSMT - 20635/2020-4-551
 • Spotřební koš –webinář - (4x 45 min.) 23.3.2023 13:30-17:00 hod. - – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741
 • Psychické odchylky a poruchy u dětí – webinář č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 - 4.4.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 a 5 4.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.
 • Pedagogické intervence – její financování a vykazování – webinář 6.4.2023 - 09:00- 10.30 a 11:00-12:45 hod. - čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79
 • Alternativní zdroje – webinář (4x 45 min.) 4.5.2023 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79
 • Veřejné zakázky v oblasti školství– webinář - (4x 45 min.) 15.6.2023 - 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace– MSMT -255/2022-1-79
 • Spolupráce v týmu č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 - (8 x 45 min.) nebo (4 x 45 min) realizováno přímo u účastníků dle požadavku
 • Sportovní talent a motivace dětí – webinář – (8x 45 min.) čj. akreditace – MSMT-39753/2020-4-977, termín bude upřesněn
 • Osobnosttrenéraa její dopad na svěřence – webinář (2x 45 min.) termín bude upřesněn – neakreditováno
 • Hudebně – hravá angličtina – webinář termín bude upřesněn –neakreditováno –
 • Novela zákoníku práce – webinář – neakreditováno – termín bude upřesněn – neakreditováno –
 • WEBINÁŘE PRO OBLAST HEJNÉHO MATEMATIKY – akreditováno – termíny budou upřesněny

 

 

 

 

 

Možnost přihlášení před odkaz přihlášky na webových stránkách www.projektovedny.cz