SEMINÁŘE, WORKSHOPY,
ADMINISTRACE PROJEKTŮ

Aktuální semináře

Datum realizace
Místo realizace

Název semináře/webináře
Čj, akreditace

Jméno
lektora

Počet
účastníků

Cena

Detail kurzu
přihláška

9. a 10.4.2024
15:00 do 17:45 hod.

GRAFOMOTORICKÝ KURZ – webinář online

Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531

Mgr. Jana Tylová

volno

2100 + DPH / osoba

12.4.2024 -14:00 -16:45 hod. Jak vyplnit výkaz R44-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními – webinář Ing. Petra SCHWARZOVÁ volno 900,-Kč + DPH / osobu  

15. 4. 2024 - 14:00-17:30 hod.

Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit

 Mgr. Jana Rudická volno 800,-Kč + DPH / osobu  
17. 4. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod.

Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků  - webinář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D volno 700,-Kč + DPH / osobu

23.4.2024 – (4x 45 min.)  08:30 – 12:00 hod. 

 

Řízení školního stravování  - webinář

 Mgr. Alena Strosserová volno 600,-Kč + DPH / osobu
6. a 13.5.2024 – ( 08:00-12:00 hod.) – 8 hodin.

Použití umělé inteligence (AI) pro pedagogy – webinář

Mgr. Jitka Štádlerová

volno 2400,-Kč + DPH / osobu
27. 5. 2024
14:00-17:30 hod.
Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP)
– webinář online
Mgr. Jana Rudická volno 800,-Kč + DPH / osobu

Lektoři

Spolupracujeme

Nabídka supervizního setkání u vás ve škole

Workshopy kreativního psaní
pro děti
Radost z poznávání

Projektové dny

Možnost realizace projektových dní ve vaší škole

Dle sdělení MŠMT je možno v rámci projektu ŠABLONY realizovat semináře ONLINE. - viz odkaz  https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu

Přihlášení k odběru novinek

Informace o poskytovateli DVPP

Mgr. Blanka Kozáková

Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta obor Speciální pedagogika ( státní zkouška logopedie, surdopedie) .

Od roku 2010 se zabývám zpracováním žádostí a administrací projektů z evropských fondů, příp. i jiných dotačních příležitostí.

Nejvíce se soustřeďuji na oblast školství, zejména region jihomoravský kraj.

Klientům se snažím nabídnout co nejkvalitnější servis, kdy důraz kladu především na poskytnutí důkladné metodické podpory a spolehlivost. Spolupracuji s desítkami základních a středních škol v rámci jihomoravského kraje.

Nejdříve jsem spolupracovala na základě mandátní smlouvy se společností www.scio.cz, s.r.o. dále pak se stejným celorepublikovým týmem pod hlavičkou společnosti Top priority s.r.o.

V současné době pracuji jako OSVČ v oblasti administrace projektů a organizace seminářů.

Absolvent seminářů:
Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu.


Administrace dotačních příležitostí

    Zajišťuji komplexní práce na řízení projektu (žádost, monitorovací zprávy, komunikace s poskytovatelem dotace)

Proces administrace žádosti a realizace samotného projektu je časově velmi náročný, proto se snažím podávat svým klientům informace uceleně, přehledně tak, aby pro ně byly předány srozumitelnou formou. Snažím se být maximálně nápomocna při samotné realizaci.


Proces administrace

  • Úvodní konzultace
  • Informace ke konkrétnímu projektu a seznámení s nezbytnými podmínkami, které musí žadatel před podáním žádosti splňovat
  • Projednání podmínek vedoucích k uzavření smlouvy o administraci projektu
  • qxio-starZpracování žádosti o finanční dotaci z příslušného programu/fondu
  • qxio-starPříprava a kontrola povinných, nepovinných a dalších příloh
  • qxio-starPoskytování poradenských služeb žadateli při řešení otázek souvisejících s realizovaným projektem

Kontakt

Mgr. Blanka Kozáková
Velkomoravská 3535/10
695 01  Hodonín

IČ: 61749133, DIČ: CZ7059034312

tel. 608 816 131

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.